Ett automatiskt talanalysprogram kunde identifiera, vilka individer med hög risk för psykos, som verkligen fick psykos senare.

Normalt får 20 % av de med hög risk för psykos en psykos senare och att kunna identifiera vilka som får psykos har varit svårt tidigare. Det är viktigt att upptäcka de som får psykos för att kunna uppskjuta, lindra och förhindra psykos och schizofreni.

Talet är ett sätt att studera tankar och känslor hos en individ. Undersökningen skedde genom att personerna fick berätta i en intervju om sina erfarenheter. Intervjuerna skrevs ner och analyserades i en dator efter talmönster, som inkluderade betydelse och struktur.

Analysen kunde visa om man höll sig till ämnet och fraslängd och determinant ord, som var kopplat till fraserna. Talet som avslöjade psykos var brott i betydelsen från en mening till en annan och kortare enklare fraser.

Metoden gav 100 % träffsäkerhet, men antalet testade som fick psykos var bara 5 personer. Resultaten tyder på att metoden kan upptäcka tankestörningar och psykos redan några år innan den utbryter. Större studier krävs dock för att bevisa att metoden fungerar, men den öppnar upp för nya möjligheter för diagnos och mäta behandlingseffekt.

Läs mer hos MedicalXpress.

Det här är en lovande pilotstudie, värd att pröva i större skala, tycker Lena Flyckt. Men mer för att följa sjukdomens förlopp, än för att ställa diagnos. 

– Jag tror man får se det som att det här är hjälpmedel för att följa förlopp. Om man till exempel kan se att behandling förbättrar talet, mätt med den här metoden, är det mycket värt.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2016-01-20 14:36
Scientific American skriver om studien:
http://www.scientificamerican.com/article/language-could-diagnose-parkinson-s-als-and-schizophrenia-before-lab-tests/
Admin1
#6 Admin1 2015-10-17 15:42
Jag har länge sagt att det går att se på postningarna här när man har psykos. Postningarna brukar vara korta då och sedan är man oftast arg. I och med att det är onliners är det svårt att upptäcka andra förändringar. Om man alltid citerar tidigare postningstext kan man ha problem med närminnet och måste ha texten synlig för att minnas vad man skall svara på.

"Analysen kunde visa om man höll sig till ämnet och fraslängd och determinant ord, som var kopplat till fraserna. Talet som avslöjade psykos var brott i betydelsen från en mening till en annan och kortare enklare fraser."
Geta
#5 Geta 2015-08-27 17:54
Ja, jag tror också att det är minnet som det är fel på och då närminnet. Till exempel har jag inga svårigheter att räkna om jag får använda papper och penna, men huvudräkning är jag kass på.
Admin1
#4 Admin1 2015-08-27 17:50
Tal och tankar uppstår på liknande sätt. Ett ord läggs till i taget och det lagras i minnet. Problemet vid schizofreni är att uppdateringen av minnet är stört, vilket gör att det blir fel.
Admin1
#3 Admin1 2015-08-27 17:47
Här skulle man kunna ha nytta av ett sådant program. De som tror de kan få schizofreni brukar posta långa inlägg. Bara att köra inlägget i programmet och vänta på svar. Problemet är att programmen hanterar engelska och att hitta ett program som kan analysera svenska är svårare säkert.
Geta
#2 Geta 2015-08-27 17:45
Hur kommer det sig att man kan skriva utan svårighet men inte tala utan svårighet vid schizofreni? Är det någonstans på vägen som det fallerar i hjärnan?
Ready
#1 Ready 2015-08-27 17:42
Jag är positivt inställd till metoden; att analysera talet.

Du har inte rätt att posta kommentarer