Personer med schizofreni med svårare negativa symptom har stora skillnader i hjärnans nätverk jämfört med andra med schizofreni, bipolär och friska individer.

Denna grupp är ofta socialt isolerade, saknar arbete och vänner samt har funktionshinder. Det är negativa symptom som låg motivation och tillbakadragenhet, som skapar problemen och finns hos 20 % med schizofreni.

Studien gjordes med magnetröntgen med en ny metod, som mätte hur täta nervernas kontakter var och hur stark kontakten i hjärnan var.

Skillnader upptäcktes i kontakten mellan olika hjärnområden som var starkare vid negativa symptom, vilket tyder på att schizofreni är mer än en sjukdom. Förändringar sågs också i vit hjärnsubstans, vilket rapporterats tidigare.

Genom denna metod kan negativa symptom upptäckas tidigare och genom att man vet i vilka nervkretsar problemen sitter i finns möjlighet till nya terapier.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs abstract hos JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-03-20 15:08
Nej, trappteorin blir giltig endera 8 schizofrenisjukdomar på samma steg eller så kan man ordna dem i ordningsföljd efter funktionsförluster.
Ready
#3 Ready 2015-03-20 14:52
Om schizofreni är flera olika sjukdomar så strider det väl mot trappteorin?
Admin1
#2 Admin1 2015-03-20 13:49
De menar om man saknar ett symptom, som ingår i diagnoskriterierna och kan visa att vid närvaro av symptomet så fungerar hjärnan annorlunda, så är det en separat sjukdom.

Det kan bli fler sjukdomar eftersom alla har inte röster, kognitiva symptom, stört tal osv.

Nyligen kom en genetisk studie, som fann att schizofreni var 8 olika sjukdomar, men studien fick kritik:

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/4-nya-roen/5520-schizofreni-8-olika-sjukdomar-och-genetisk
Ready
#1 Ready 2015-03-20 13:15
Det vore fantastiskt om forskarna kunde lyckas med att dela in schizofreni i olika sjukdomar.

Du har inte rätt att posta kommentarer