självskaor

Personer som har gjort självmordsförsök och har haft problem med självskada skall noga undersökas efter psykotiska symptom, därför att personen kan ha schizofreni visar en norsk studie.

Personer med schizofreni, som har haft självmordsförsök och självskada får senare diagnosen schizofreni än vad de borde fått.

Forskarna tror att depressiva symptom och självmordsförsöken gör att psykossymptomen maskeras och undgår upptäckt av vården, som de tidigt har kontakt med.

De hade också högre nivåer än normalt med aggression och impulsivitet.

Självskada vid schizofreni kan också signalera större självmordsrisk.

Läs mer i medwireNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer