Världens mest ansedda medicinska tidskrift Lancet har en redaktörs artikel: En revolution i psykiatrin.

De ser fram mot en ny era med diagnostik och behandling inte baserad som idag på symptom utan på den grundläggande sjukdomsorsaken.

De tar upp att gemensamma genetiska faktorer har hittats mellan autism, ADHD, bipolär, depression och schizofreni.

Framtidens psykiatri kommer inte vara dagens diagnoser och helt skilda sjukdomar till där den underliggande orsaken till de olika symptomen bestämmer behandling.

De anser också att barnpsykiatrin skall avskaffas och att barnen skall behandlas inom vuxenpsykiatrin för att få kontinuitet och bättre tillgång till vård.

En revolution krävs inte bara i klassificeringen av psykiska sjukdomar utan också i tillgängligheten av vården

 Läs mer hos Lancet.

Kommentarer   
Bitte
#19 Bitte 2013-08-02 08:58
Dom skulle nog få en barnavdelning på vuxenpsykiatrin.
Geta
#18 Geta 2013-08-01 22:31
Kan det inte vara skrämmande för barn att vårdas inom vuxenpsykiatrin bland spritt språngande galna människor?
Admin1
#17 Admin1 2013-08-01 20:12
Lite tveksam till att avskaffa BUP, eftersom barn- och ungdomar kan ha diffusa och oklara symptom, eftersom hjärnan befinner sig under utveckling. Kan vara bra att behålla BUP av den orsaken om det nu inte kommer tillförlitliga diagnostester för barn förstås.
Isa-Alise
#16 Isa-Alise 2013-07-31 06:27
Hur stor procent av generna delar vi med alla människor? Med djur som ko och gris? Med en fluga? Med blommor? Med ett encelligt djur?

Jag har läst att hela mänskligheten bara har någon procents variation mellan sig, och att likheten med djur är över 95%.

Är likheten i gener mellan psykiska sjukdomar inkluderat i detta eller rör det sig om en variation inom de 1% av generna som gör oss till unika individer?

Jag får många frågor av artikelns påstående.
Bitte
#15 Bitte 2013-07-30 21:13
Jag är autistisk, har haft depressioner, schizofreni, social fobi, panikattacker och har en personlighetsstörning.
Så jag tycker jag har psykiska problem som hör ihop.
Geta
#14 Geta 2013-07-30 21:05
Vore lösningen att ge alla inom psykiatrin samma diagnos?
björk
#13 björk 2013-07-30 21:03
jag själv hamnade inom gallerian barnpsykiatri institution... Den blev
senare ökänd och nedlagd... 8)
Admin1
#12 Admin1 2013-07-30 20:52
Citerar Bitte:
På några kan det kanske märkas på. Men annars tycker jag de flesta skriver och uttrycker sig nästan likadant. Helt friskt många gånger.


Det tyckte också Undrande för 5-6 år sedan att alla verkade friska utom en.
Admin1
#11 Admin1 2013-07-30 20:39
Citerar Bitte:
Dom 5 %:en kanske är fel. Var kommer den siffran ifrån ?
Annars tycker jag iden är bra i artikeln.


En forskare på schizofrenigener berättade att det krävs ungefär 5 gener och att de ger 5 % risk totalt. Så han medgav att riskhöjningen inte var så stor av generna. Sedan har pappan schizofreni så har man 10 % risk, så det är inga stora riskökningar med generna.
Bitte
#10 Bitte 2013-07-30 20:34
På några kan det kanske märkas på. Men annars tycker jag de flesta skriver och uttrycker sig nästan likadant. Helt friskt många gånger.

Du har inte rätt att posta kommentarer