dna

Ett internationellt forskarteam har identifierat och prioriterat en grupp gener som är oftast kopplad till schizofreni som tillsammans kan ge ett poängtal som indikerar om en individ har högre eller lägre risk att utveckla sjukdomen.

Det första testet som utvecklats kunde förutse om en person hade högre eller lägre risk för schizofreni i 66 % av fallen.

Läs mer hos ScienceBlog.

Du har inte rätt att posta kommentarer