En ny brittisk studie visar att fenomenet att höra röster är mer komplext än vad som tidigare beskrivits.

66 procent upplevde fysiska reaktioner såsom värmekänslor eller myrkrypningar i händer och fötter, i samband med att de hörde röster, som oftare var kränkande.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-03-21 13:18
Röster med kroppsliga symptom kan kanske behandlas med läkemedel som har effekt mot kroppsliga symptom. En grupp läkemedel som kan vara intressanta är betablockerarna som blockerar stresshormonet adrenalin, som frisätts bl.a vid oro och ångest för att öka kroppens prestationsförmåga inför den kommande faran, som dock inte finns vid ångest och oro.
Admin1
#1 Admin1 2015-03-15 14:55
Studien gjordes på internet, så den har därmed vissa osäkerheter. Tycker man bör relatera röster till psykossymptom genom att mäta PANSS-värde. Tror att rösterna kan ändra karaktär beroende på hur psykosnära man är.

Om folk får göra tester på nätet så kommer man troligen inte nå de som är mest psykotiska eller funktionshindrade. Det vore intressant att veta om funktionsförmågan påverkar rösterna.

Det finns också en svårighet med röstforskning, eftersom röster hos vissa uppmanar eller förbjuder berättande om rösterna för någon. Så vissa kan hamna under radarn så att säga och kanske de värsta rösterna.

Du har inte rätt att posta kommentarer