Kognitiv svikt är vanligt hos framför allt äldre personer, och risken att utveckla demens är då väsentligen ökad.

Personer som upplever, söker och utreds för kognitiv svikt diagnostiseras ofta med subjektiv kognitiv svikt eller lindrig kognitiv svikt, men somliga får också någon typ av demensdiagnos.

Resultaten från den aktuella studien, visade en sjufaldig reduktion av atrofin av de grå substansregionerna i hjärnan, som är sårbara och av betydelse för kognitionen, med ett dagligt intag av B-vitaminerna B6 (20 mg), folat (0,8 mg) och B12 (0,5 mg) under två år, trots att utgångsnivåerna av vitaminerna var inom referensgränserna.

Det är välkänt att dessa vitaminer kan reducera nivåerna av homocystein.

Behandlingsdörren tycks således stå lite på glänt vid lindrig kognitiv svikt, men det krävs naturligtvis större och bekräftande studier.

I väntan på sådana skulle man kunna tänka sig att i vissa fall rekommendera och inleda behandling med en trippelterapi av B-vitaminer vid lindrig kognitiv svikt och förhöjt homocystein, eftersom det i dag inte finns någon annan farmakologisk behandling och eftersom behandlingen tycks ofarlig, enkel och billig.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-07-31 06:25
Det finns en receptfri vitamintablett, som innehåller precis dessa vitaminer i rätt mängd - TriBvit Plus heter den.
Nissegossen
#1 Nissegossen 2013-07-28 16:35
Dessa vitaminer, allihop, har min före detta sambo som är diagnostiserad med Borderline. Hon får injektioner med B12, eller folsyra hos sin Gynekolog.De andra vitaminerna har hon i tablettform. Hon har inte längre någon kontakt med psykiatrin.

Hon säger att dessa vitaminer håller henne uppe och är bra för henne!

Jag tror att hon själv mår bättre i sig själv med dessa vitaminer och blir inte lika agiterad. Vi bodde ihop i 13 år och vi träffades 1982 och är fortfarande vänner...

Hon hade tidigare antipsykotika av olika slag.

Du har inte rätt att posta kommentarer