Markus Heilig

Markus Heilig, professor i psykiatri. 25 % av de med schizofreni har missbruk

Beroendevården behöver lyssna mer på hjärnforskningen och sluta att moralisera. 

Han berättar att forskningen visar på höga stressnivåer hos dem med beroendesjukdom och menar att beroendevården måste göra mer för att hjälpa patienterna att hantera denna stress.

– Man måste bygga upp patientens makt och självkänsla och ta in dem i ett socialt sammanhang, säger Markus Heilig.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs Viska:s Missbruk.

Roskilde-festivalen i Danmark

Varje år inkommer till psykiatriska kliniken i samband med sommarens festivaler ett stort antal ungdomar med drogutlösta psykoser.

Ungdomar som helt har tappat verklighetsförankringen.

Läs mer i Barometern OT.

Läs Viskas Missbruk.

Vid schizofreni är rökning ungefär 3 gånger vanligare än normalt.

En internationell genetisk studie har studerat om schizofrenigenförändringar kan orsaka nikotinberoende också. 

Tidigare har visats att båda två kopplats till genförändringar. De flesta schizofrenigener kunde inte kopplas till rökning.

Det indikerar att rökning kan vara en självmedicinering av symptomen vid schizofreni inklusive kognitiva symptom.

Å andra sidan de genetiska förändringarna hade liknande funktion i hjärnans transmittorer och kommunikation mellan nervceller, vilket tyder på att rökning kan vara en genetisk riskfaktor för schizofreni.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Viska:s Att sluta röka och Hur jag slutade att röka.

polisbil

29-åringen försökte desperat få kontakt med polisen.

Först slog han sönder fönsterrutan till polisstationens entrédörr.

Därefter rammade han två gånger en parkerad polisbil innan han kunde gripas.

Han hade en drogpsykos och trodde hunden var förgiftad av råttgift och behövde hjälp av polisen.

Nu har mannen fått sin dom av tingsrätten.

Läs mer hos Allehanda.

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts på cannabisbruk. Studien är från Karolinska Institutet och är gjord på svenskar.

Dödligheten ökade med 40 % och orsakades oftast av skador och självmord.

Cannabisbruk ökar risken för att senare få schizofreni och andra psykossjukdomar, något som forskargruppen bakom den aktuella studien tidigare rapporterat efter att de följt upp samtliga män som mönstrade för värnplikt åren 1969–70.

Vid mönstringen svarade männen på frågor om bland annat droganvändning. I dag är männen runt 60 år gamla, en ålder då eventuella skadliga långtidsverkningar av cannabisbruk kan bli märkbara.

Bland män i gruppen som drabbats av psykos var dödligheten ungefär fyrfaldigt förhöjd, men detta gällde oberoende av tidigare cannabisbruk

Läs mer hos forskning.se

Läs Viska:s Missbruk.

Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren Markus Heilig.

Han vill berätta om vad som händer i hjärnan för att få oss att sluta moralisera över beroendesjuka.

Läs mer hos Dagens Nyheter.