En genomgång av litteraturen på cannabis och schizofreni 40 år bakåt i tiden visar att psykosrisken är lägre än tidigare antagits.

För att förhindra en psykos måste 23 000 unga inte använda cannabis.

Men ju mer cannabis, som används desto större risk.

Allvarligast är att de som har schizofreni och använder cannabis får mer symptom och återhämtningen försenas

Men studierna gällde inte starka cannabissorter, som skunk. 

Läs mer hos MedicalResearch.com.

spice

Nätdrogen spice. Nätdrogerna syns ofta inte i drogtesterna på akuten

Drogproblemet bland ungdomar är problematisk och vägarna in i ett drogmissbruk är många.

Just nu är det haschrökningen som ökar, enligt Benny Selberg på Föreningen mot missbruk.

– Jag skulle tro att under förra året så fick 15-20 ungdomar köras till akuten eller akutpsykiatrin i Örebro för liknande symtom. Nätdroger som liknar kokain har blivit vanligt och de kan framkalla psykoser. 

Läs mer hos Karlskoga Tidning.

Ruggig historia. Droger kan vara farliga och ingen går säker

Grabbgängets festliga hemmakväll med champagne och ostron slutade med att en av dem låg ihjälhuggen på golvet.

Gärningsmannen hade drabbats av en drogutlöst psykos.

– Han kanske gick in i kniven själv, säger den misstänkte i den rättspsykiatriska utredningen.

Gärningsmannen har drivit restauranter på Östermalm.

Läs mer i Aftonbladet.

Rökning

Rökning kan vara 3-4 gånger vanligare än normalt vid schizofreni.

Uta Waterhouse i Australien har skrivit en doktorsavhandling om rökning vid schizofreni.

I prekliniska studier kom hon fram till att nikotin minskade kognitiva brister, men att inte schizofrenigener och gener för nikotinmissbruk var gemensamma.

Det här förklarar varför rökning är så vanligt och att det är en form av självmedicinering.

Att rökning är ofta förbjudet på sjukhus kan få negativa konsekvenser för de med schizofreni. 

Läs mer hos MedicalXpress.

cannabis

Ny forskning tyder på att personer med schizofreni röker oftare cannabis än normalt.

Dessutom ökar cannabis också risken för psykotiska symptom hos dem.

Användning av cannabis har kopplats till psykossymptom, som paranoia och vanföreställningstänkande hos 40 % av användarna.

Forskarna tror att cannabis kan vara en form av självmedicinring hos de med risk för schizofreni och kanske minskar vissa symptom.

De som använder cannabis är biologiskt och genetiskt annorlunda än andra. 

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Kanye West

Cannabis, amfetaminer och kokain brukar ofta ge drog psykoser 

Kanye West drogtestades när han togs in på sjukhus under måndagen.

Nu tros droger ligga bakom artistens sammanbrott. 

Han diagnosticerades med en tillfällig psykos.

– Läkaren blev frågad om Kanye var drogpåverkad, och han svarade att han inte visste men att han inte skulle bli förvånad om så var fallet, säger en uppgiftslämnare till In Touch.

Läs mer i Expressen.