Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende.

Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-11-25 18:58
Idag dominerar samsjuklighet på tvångsvård och rättspsyk även om mediala fokus är på annat, som självskador. I praktiken dominerar redan missbruk psykiatrin för missbruk förvärrar sjukdomen och kan också framkalla psykoser, vilket gör att man hamnar inom psykiatrin. 50 % av de med schizofreni har har haft missbruk, men 25 % har missbruk. Nu skall psykiatrin vårda missbruket också och inte bara psykoserna. Bra. Det är svårt att minska på tvångsvården om inte något görs åt missbruket.

Du har inte rätt att posta kommentarer