Skillnaden i förväntad livslängd mellan rökare och icke-rökare var 7 år hos kvinnor och 5 år hos män för personer med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär.

Baserat på medellivslängden i Storbritanniens hela befolkning 2012 var livslängdsgapet för kvinnor 15,1 år för rökare och 7,8 år för icke-rökare.

Skillnaden i medellivslängd för män var 15,2 år för rökare och 10,2 år för icke-rökare.

Rökning står alltså för ungefär hälften av skillnaden i medellivslängd hos kvinnor och en tredjedel av skillnaden hos män.

Dödsriskerna förknippade med rökning liknade sjukdomen kombinerat med alkohol- och opiatmissbruk.

Läs mer hos Psychiatric Times.