Ojämn tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser.

Otillräckligt samarbete kring patienterna.

Socialstyrelsens nya öppna jämförelser ger i flera delar en bild av en missbruks- och beroendevård som behöver utvecklas.

Bättre samverkan och bättre följsamhet till de nationella riktlinjerna krävs för att möta behoven.

Läs mer i Dagens Samhälle.

75 % av de med tvångsvård och rättspsyk (50 % av psykiatrins sängplatser) har missbruk. Hotell Johnnie Walker? Läs om Missbruk

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-12-18 18:42
Missbruk är ett stort problem för psykiatrin, eftersom missbruk ökar psykosrisken 5 gånger. För dubbeldiagnoser dvs psykisk sjukdom och missbruk måste nog psykiatrin sköta missbruksvården också. Psykiatrin skulle frisätta mycket vårdplatser om dubbeldiagnoserna försvann. För tvångsvård och rättspsyk som har hälften av vårdplatserna har 75 % missbruk. Det är väl så att när missbrukare hotar eller verkar farliga så blir det tvångsvård. Jag tror en del också hotar för att få vård i och med det är svårt annars med missbruk att få frivillig psykvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer