Cannabis gör dig sjukare

Att cannabisbruk är kopplat till ökad risk att drabbas av psykos är känt sedan tidigare, men hur påverkas den fortsatta sjukdomsutvecklingen hos de som redan haft en psykos?

Fortsatt cannabisbruk ger ökad risk för ett sämre sjukdomsförlopp med återfall i psykos.

Sambandet gäller oavsett vilket sjukdomsstadium individen är i.

Att motivera människor med psykossjukdom att sluta med cannabis är mycket viktigt för den fortsatta sjukdomsutvecklingen.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer