Tobaks- och alkoholvanor har ett tydligt samband med arbetslöshet, framför allt bland unga.

Unga män ökar sitt alkoholintag vid arbetslöshet, medan unga arbetslösa kvinnor röker mer.

Sjukvårdsutnyttjande och läkemedelskonsumtion ökar också vid arbetslöshet, särskilt hos medelålders och äldre.

Studier från flera länder (inklusive Sverige) har visat att dödligheten bland arbetslösa är två till tre gånger högre än bland icke arbetslösa. ur kapitlet "Ökad arbetslöshet - mer missbruk och psykiskt lidande" av Urban Janlert i boken "Längre liv och bättre hälsa" utgiven av SBU.

Arbetslösheten är 80 % vid schizofreni och säkerligen en stor orsak till det omfattande missbruket.