Minskning av vit hjärnsubstans har kopplats till kognitiva störningar.

Forskare har via magnetröntgen mätt vit hjärnsubstans hos personer som använde cannabis, personer med schizofreni som använder cannabis, personer med schizofreni samt normalpersoner.

Personer som använde cannabis hade större minskning av vit hjärnsubstans än de som hade schizofreni, men som inte använde cannabis.

Personer med schizofreni som använde cannabis hade störst minskning av vit hjärnsubstans av alla.

Läs mer hos GoodTherapy.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer