Ungdomar som använder den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av sk prodromala psykossymtom, något som i sig visats vara kopplat till ökad risk för att senare drabbas av psykos.

Det visar en finländsk studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Läs mer i Läkartidningen.