En studie på normala alkoholkonsumenter visade att Abilify efter alkohol gav signifikant ökad trötthet och i mindre utsträckning minskades euforin.

Det är möjligt att Abilify kan få personer med alkoholmissbruk att dricka mindre förutsatt att man kommer på rätt dos av Abilify, säger forskarna.

Dopamin är involverad i de belönande effekterna av alkohol.

Andra antipsykotika, som Haldol och Zyprexa minskar enbart de belönande effekterna av alkohol.

Läs mer på Medindia.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer