80 % av patienterna med nyligen diagnosticerad schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar använder mycket cannabis varnar brittiska forskare den engelska regeringen.

Den engelska regeringen har för några år sedan nedgraderat cannabis, så att polisen inte arresterar sådana missbrukare längre och det vill alltså forskarna nu ändra på.

Det är främst de starkare varianterna av cannabis - skunk, som uppmärksammats.

Forskarna varnar för att år 2010 kan 25 % av schizofrenifallen i England orsakas av cannabis.

Läs mer på Daily Mail.

Du har inte rätt att posta kommentarer