Alkoholanvändning och alkoholkonsumtion delar genetiska ställen med schizofreni och bipolär med ett blandat mönster av effektriktningar, vilket indikerar ett komplext genetiskt samband mellan fenotyperna.

Läs mer hos MDLinx

Ylva Kristina Larsson, RSMH

Vi har alla olika roller i livet. Flera stycken.

”Mamma-roll”, syster, kompis, arbetsroll med mera så har vi vår fasta tillvaro, standard.

”Vad fan är hög standard?!?”

Det beror på ur vems perspektiv man ser.

Läs mer hos RSMH.

Samtalsterapeuten och journalisten Ida Ali-Lindqvist debuterar som författare i år med boken »Jag är visst någonting«.

Hon skriver om sina ungdomsår på Hasselakollektivet i Hälsingland, ett behandlingshem som bland annat var anti-terapi.

Läs mer hos RSMH.

Forskare har upptäckt en mekanism i hjärnan som kan förklara varför vissa blir alkoholberoende och andra inte.

En liten grupp nervceller styr om en individ klarar av att bromsa, eller inte lyckas hejda sitt alkoholintag, säger Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet.

Läs mer hos forskning.se.

En studie vid Karolinska institutet visar att få personer med en alkoholberoendediagnos hämtade ut läkemedel.

Enligt studien varierade andelen individer som hämtade ut alkoholläkemedel mellan 22,8 och 23,9 procent.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Att missbruka cannabis kan öka risken att drabbas av schizofreni senare i livet med upp till fem gånger.

Det visar en ny dansk studie som också visar att andelen schizofrenifall i Danmark som kan bero på cannabismissbruk har fyrfaldigats sedan mitten av 1990-talet.

Läs mer i Dagens Nyheter.