Ett skifte från skyldigheter till rättigheter i svensk socialtjänstlag är nödvändigt för att säkra en godtagbar levnadsstandard för människor med långvarig psykisk ohälsa.

Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Riksförbundet för social och mental hälsa.

Läs mer i Altinget.