Hannes Qvarfordt bloggar att vårdtagare bör få mer makt över vården, psykiatrin borde erbjuda ett smörgåsbord av behandlingsformer som brukare kan välja mellan.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2021-08-10 14:43
Att använda appar är ett sätt att vårda sig själv, men bara 4 % använder psykappar en längre tid. Det är nog inte så lätt att göra något. Medicineringen som sköts själv klarar 40 %. Men depåinjektioner 80%.
Geta
#3 Geta 2021-08-10 12:57
Ja, jag tror inte att patienten själv är kapabel att välja behandlingsformer. Det är nog få som vet om vad som kan erbjudas eller vad som passar just den patienten.
Admin1
#2 Admin1 2021-08-10 12:13
Det finns rekommendationer från Socialstyrelsen om vilka behandlingar mot schizofreni som har effekt. Läkemedelsbehandlingen fungerar, men inte psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeintervention mm. Bara en liten del får detta. Psykosregistret har statistik för detta i sin årsrapport. Tror inte patienterna klarar av att välja och styra sin behandling. De flesta behöver ett ombud för detta. Det som behövs är påtryckningar på psykiatrin att rekommendationer skall följas.
Geta
#1 Geta 2021-08-09 16:14
Har psykiatrin så många behandlingsformer att erbjuda på sitt smörgåsbord?

Du har inte rätt att posta kommentarer