Med beslut om nya pressade scheman för skötarna inom psykiatrisk heldygnsvård visar Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och Region Stockholm, på dålig förståelse för den vårdnära personalens värde i patienternas behandling och säkerhet.

Man stympar förutsättningarna att bedriva bra och säker vård, skriver skötarna på Psykiatri Södra Stockholm.

Läs mer hos ETC.

Hälsoscheman" inom psykiatrin blir katastrof från Aftonbladet. Tack Nissegossen för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer