Ulrika Westerberg

Många med mig lider av sjukdom som anses vara kronisk.

Några av oss har också flera diagnoser och har blivit sämre på grund av att samordning av en ansvarig läkare saknas.

Inte få av oss har dessutom blivit vårdskadade på grund av biverkningar eller felaktig vård.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-08 19:54
Hon klagar över PTSD, som inte upptäckts av psykiatrin. Det är nog inte ovanligt vid schizofreni, eftersom psykoser kan ge PTSD. Men vid oupptäckt PTSD vid schizofreni kan man bli mycket sjukare. Vid PTSD är det också vanligt med psykotiska symptom.

Sedan är hon positiv till dietråd som privatvård givit. Den normala psykiatrin kan nog ge det, men sådana problem är inte särskilt vanliga. Det kan missas av den anledningen. Men var det ett stort problem skulle de uppmärksamma det.

Vad gäller samordning av vård förekommer det vid svårare fall och ges av Case Managers. De med missbruk och psykossjukdom kan få Case Managers. Det är Ulf Malm som introducerat Case Managers. Nissegossen känner honom.

Du har inte rätt att posta kommentarer