Hannes Qvarfordt

Hannes Qvarfordt, RSMH

RSMH har beslutat att under 2018 fokusera det intressepolitiska arbetet på tre huvudfrågor:

1. Ekonomiska villkor för människor med psykisk ohälsa.
2. Brukarinflytande på individ- och organisationsnivå.
3. Meningsfull vardag till exempel daglig verksamhet för sjukskrivna/sjukpensionerade.

Jag stöder inriktningen, eftersom det definitivt är tre av de viktigaste frågorna för våra medlemmar.

I det här blogginlägget skall jag dock enbart uppehålla mig vid brukarinflytandet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-01-20 17:43
Man har bara 2 % av sin tid som kontakt med psykiatrin, så att satsa på brukarinflytande är kanske inte så viktigt. På mentalsjukhusens tid med 100 % av tiden inom psykiatrin var det viktigt. Men på gruppboende är det mycket viktigt, men det är nog inte där RSMH tänker satsa. Sysselsättning är viktigt eftersom 60 % saknar det. Ekonomin tror jag är svårt att förändra. Däremot kan info behövas vilka bidrag som finns. Sämst ekonomi verkar de på gruppboende ha på grund av höga hyror 5000-7000 kr, som överstiger bostadstillägget. Kanske behöver de på gruppboende ett särskilt bostadstillägg med max hyra 7000 kr. Det skulle lösa problemet. Annars kan man införa maxhyra på gruppboende.

Du har inte rätt att posta kommentarer