Jesus

Men försnillade pengar går väl att ersätta av ansvarig kommun?

Myndigheterna gör fel när de agerar som om en kriminell god man vore bättre än ingen alls.

Regeringen måste inse behovet av en grundläggande reform.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-12-28 19:03
Problemet med godman är att vanliga försäkringar inte täcker godmans försnillande av pengar. Mig veterligen finns ingen försäkring att ta mot detta. Individen kan inte skydda sig själv från detta. Därför måste kommunerna ersätta försnillade pengar hos alla med godman.
Ready
#4 Ready 2016-12-26 00:05
Det håller bara inte att ha en god man som tar lite procent.
Geta
#3 Geta 2016-12-25 22:56
De vill inte sätta dit gode män som försnillar pengar, för det är svårt att hitta nya gode män.
Ready
#2 Ready 2016-12-25 21:50
Det är väl lite skyll dig själv över det hela.
Admin1
#1 Admin1 2016-12-22 17:39
Det man kan göra direkt är att kräva att kommunerna skall ersätta försnillade pengar. Antagligen blir kontrollen bättre om kommunerna får betala.

Du har inte rätt att posta kommentarer