Ikväll kommer jag att slå på TV I klockan 20.00 för att titta på Uppdrag granskning.

Enligt text TV kommer programmet handla om att Rättspsykiatrin regionkliniken i Växjö använder olagliga metoder i behandlingen av självskadepatienter.

Det ska bland annat handla om att patienter sövs ned och får armarna fixerade med gips. Att gipsa någon på detta sätt strider uppenbart mot lagstiftningen och är naturligtvis ett fruktansvärt övergrepp.

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.