Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas.

Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.

Det skriver företrädare för bland annat SKL och Föreningen Sveriges Överförmyndare.

Läs mer i Svenska Dagbladet

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2014-04-03 15:14
http://www.svt.se/nyheter/sverige/hardare-krav-pa-gode-man

Strängare regler när det gäller gode män.
Admin1
#1 Admin1 2014-03-06 13:26
Det stora problemet är väl förskingringarna som gode männen gör och att de som får sina pengar förskingrade får ingen ersättning. Lösningen på detta problem är enkel kommunerna har en ansvarsförsäkring för godemän, som ger ersättning vid förskingring. Alternativt de som har godman försäkrar sig mot förskingring. Borde inte kosta mycket, eftersom förskingringar är trots allt inte så vanliga.

Du har inte rätt att posta kommentarer