Den finska samtalsbehandlingen Öppen Dialog vid akut psykos, som utarbetades av en finsk psykolog har ansetts väldigt bra, eftersom den sades bota 80 % av de med schizofreni utan antipsykotika.

Tyvärr är denna behandling fortfarande vetenskapligt sett obevisad enligt en finsk expert och därför inte bättre än den behandling med antipsykotika som redan finns och som har bevisad effekt.

Experten säger också att det inte stämmer att ingen var inlagd för schizofreni, där Öppen Dialog-behandlingen användes utan att det var lika många inlagda där som på andra ställen.

Läs mer i Huffington Post.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2013-11-28 18:01
Öppen dialog-behandlingen är väl anpassad för de som just har psykos och inte har hunnit få schizofreni. Har man schizofreni redan så hjälper den nog inte tyvärr.
Schism
#2 Schism 2013-11-28 13:46
Sektliknande drag över sig möjligen. Har velat åka till Finland och var övertygad om att open dialuge skulle fungera för mig. Men är inte så övertygad längre. Finns något liknande i Sverige i Göteborg som heter Familjevårdsstiftelsen. Daniel Mackler har gjort en dvd om det.
Admin1
#1 Admin1 2013-11-13 15:55
Bra med denna nyhet om denna behandling, men samtidigt ser man brister i schizofreniforskningen på nya behandlingar. Om det kommer en behandling som säger sig bota 80 %, så skall man naturligtvis satsa resurser för en seriös undersökning som bevisar om behandlingen har effekt eller ej. Här har ju i princip ingenting hänt och ovisshet råder samtidigt som behandlingen inger hopp för somliga.

Det skulle nog behövas ett internationellt schizofreniforskningscenter med stora anslag som skulle kunna snabbt kunna bevisa effekten av lovande behandlingar. Nu tar det ju ofta 10-20 år innan effekten klarnar och dessutom många kliniska studier som görs är dåliga och lyckas inte bevisa om behandlingen har effekt. Det finns också läkemedel som inte är patentskyddade som man kunde satsa på att bevisa effekten t.ex natriumbensoat och cannabidiol.

Du har inte rätt att posta kommentarer