Färre vänder sig till en psykoterapeut än för 20 år sedan.

Amerikansk data pekar också på att fler betalar för medium och healer än för psykologbesök.

Kanske kan misstron mot samtalsterapi delvis förklaras med ett stort antal dåliga psykologer, skriver Isabelle Ståhl.

Läs mer i Dagens Nyheter.

15-åriga Alma föll julen 2018 in i en djup depression efter en psykos och fick vänta fyra månader för att få träffa en psykolog hos barn och ungdomspsykiatrin i Region Uppsala.

Alma berättar hur hon fick antidepressiv medicin och en läkarkontakt kring medicineringen som hjälpte - men möjligheten att träffa en psykolog fanns inte förrän i april.

Läs mer hos P4 Uppland.

En värmländsk psykolog misstänks ha låtit en bekant utföra arbetsuppgifter under förespegling att det var psykologen själv.

Läs mer i Dagens Medicin.

Psykoterapi framförs ibland som lösningen på psykiska sjukdomar.

Men 40 % kommer inte till de första terapisessionerna.

En metanalys av studier som studerat avbrotten visade att orsaken var flera. De tyckte att behandlingen inte passade deras besvär, att få psykvård kunde få negativa konsekvenser eller bristande förtroende för psykoterapi eller terapeut.

Läs mer hos The Mental Elf.

”Jag har mångårig träning i att inte vara så upptagen av att åtgärda utan bara lyssna”, säger Ullakarin Nyberg, som ägnat senare senare delen av sitt yrkesliv åt att möta människor i kris.

I september tar hon över programledarskapet för Radiopsykologen efter Lasse Övling som slutar efter 2,5 år.

Läs mer hos Sveriges Radio.