En organisation som ägnar sig åt bl.a. förbättra psykiatrisk vård, förhindra psykisk stress och åt mänskliga rättigheter. Arbetar med flera olika projekt bl.a. diskriminering i vården. Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa är medlem i denna organisation.