Sök efter typ av självhjälp

Det är en effektiv behandling, där man identifierar effekten av beteendet på symptom, känslor och problem.

Man uppmanas till positiva beteenden, som planera aktiviteter och göra konstruktiva saker man annars skulle undvika.

Brist på aktivering är ett vanligt problem vid schizofreni och sannolikt en stor orsak till depressionerna.

Utmärkt självhjälpsbok:

Manage Your Mood: How to Use Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression (2007) av David Veale och Robert Willson, 151 kr finns hos Adlibris.

Ur boken Coping with Schizophrenia av K. Gournay och D. Robson. 2014

Du har inte rätt att posta kommentarer