Testa Viska-appen

Forumet kan bara läsas nu. Gå hit för att posta i forum https://www.viska.nu/ 

Att Richard skulle välja viska.nu väntade jag mig. Helt OK.

Viska erbjuder gratis en självhjälpsapp.

För äldre android finns installationspaketet här och för android 7 och över här.

Om du har ios , android och PC, så finns den som webb-app att testa här:

https://www.viska.se/app

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med nyheter. Skriv in din e-postadress i rutan nedan.

Klicka på bilden så syns den i ett större fönster

Framtagandet av nya psykofarmaka har drabbats av många bakslag.

Lyckligtvis finns det ett antal nya psykofarmaka under utveckling.

De erbjuder inte bara löften om nya behandlingar för att hjälpa patienter utan de främjar också vår förståelse av hjärnfunktion och dysfunktion.

Följande är ett urval, i ingen speciell ordning, av läkemedel i olika stadier av klinisk utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Skriv ny kommentar


 

dissociation

Den teoretiska bipartitmodellen för dissociation bekräftades kliniskt hos personer med schizofreni och kan representera en subgrupp av schizofreni visar en ny studie.

Bipartitmodellen skiljer mellan dissociativ avskildhet och dissociativ kompartmentalisering som helt olika saker.

Dissociativ kompartmentalisering innebär tillfällig förlust av minne, sinnen och motorik, vilket visar sig som minnesförlust eller oförklarliga neurologiska symptom.

Dissociativ avskildhet innebär overklighetskänslor eller att vara avskild från kroppen eller omgivningen.

I första fallet är minnet stört och i andra fallet finns ett ändrat medvetande.

Tidigare har man kommit fram till att 25-40 % av de med schizofreni kan ha dissociativa besvär.

Forskarna hittade en koppling mellan dissociativ avskildhet och psykotiska symptom, vilket kan tyda på en gemensam sjukdomsprocess.

Forskarna anser att de med schizofreni och dissociation kan behöva tillägg av antidissociativ behandling.

Från Clinical Psychiatry News.

Kommentarer   
Bitte
#4 Bitte 2013-05-23 09:53
Hysterisk psykos vara i runt 3 veckor.
Geta
#3 Geta 2013-05-22 22:07
Dissociativ psykos ska vara det samma som hysterisk psykos. Det borde vara bättre prognos på det än på schizofreni.
Isa-Alise
#2 Isa-Alise 2013-05-22 16:03
Jag har läst att dissociativa besvär kommer sig av tidiga trauman. Om 40% med psykos har utsatts för trauman kanske de också har dissociativa besvär. Då kan den behandlingen hjälpa.
Admin1
#1 Admin1 2013-05-22 15:45
Det kan vara en del här som kanske skulle behöva antidissociativ behandling. En del verkar ha symptom som stämmer in på dissociativ avskildhet, som man fann var kopplad till psykotiska symptom. Kanske kan antidissociatv behandling minska därför psykotiska symptomen, eftersom det finns en koppling.

Du har inte rätt att posta kommentarer