för ungdomar som bedöms ha psykotisk, borderline eller allvarlig neurotisk problematik, samt ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.