Cochrane utvärderar terapier strikt vetenskapligt - evidensbaserat. De har ändrat utformning och bytt namn på sin hemsida. Hög trovärdighet. Väldigt intressant. T.o.m effekten av böner är undersökt. Läs Reviewers conclusions mot slutet för där står det viktiga. Engelska