Stockholms läns landstings webbsajt Vårdguiden har information om hälso- och sjukvård. En nyhet är Fråga psykiatrin där du kan ställa frågor om psykisk ohälsa och få råd om vård, egenvård och vart du kan vända dig om du behöver söka vård.