Läkartidningen är på svenska och skriven för och av svenska läkare. Därför kanske ibland inte så lättläst.