En stiftelse driver ett Aktivitets- och Kulturhus med också olika boendeformer i Göteborg för c:a 600 personer. Kaféverksamhet. Renovering och försäljning av möbler. Ett trevligt, expanderande och ambitiöst projekt.