Socialpsykiatriskt Forum är en nationell förening med syfte att vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring socialpsykiatriska frågeställningar. Föreningens målsättning är att över organisations- och yrkesgränser verka för ett socialpsykiatriskt synsätt och bidra till spridning och utveckling av det socialpsykiatriska kunskapsområdet.