Anses tillförlitlig av boken Surviving schizophrenia