Ulotaront, en spåramin receptor 1 (TAR1) agonist, har en ny mekanism som kan förändra behandlingen vid schizofreni.

Roluperidons fokus på de "negativa symtomen" vid schizofreni - såsom social tillbakadragande och apati - adresserar ett unikt, ouppfyllt behov.

Nu har Teva och MedinCell ansökt om FDA-godkännande av månatliga och varannan månad injicerbara risperidonformuleringar. Men de kan ha svårt att få användning på en fullsatt marknad av långtidsverkande injicerbara läkemedel..

Läs mer hos Clinical Trials Arena.

Du har inte rätt att posta kommentarer