Rxulti

Rxulti  finns som tabletter (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg) och kommer till apoteken i början av 2019

Den aktiva substanseni är brexpiprazol, ett antipsykotiskt medel som binder primärt till dopamin D2-receptorer, serotonin 5-HT1A och 5-HT2A-receptorer och noradrenerga a1B / 2C-receptorer.

Fördelarna med Rxulti är dess förmåga att förbättra psykotiska symptom.

De vanligaste biverkningarna är akatisi och viktökning.

Den fulla indikationen är behandling av schizofreni hos vuxna.

Läs mer hos EMEA.

Rxulti är en vidareutveckling av Abilify, men med mindre dopaminstimulering 40 % mot Abilifys 60 %. Abilify skiljer sig från övriga antipsykotika, men Rxulti liknar mer de övriga än Abilify.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2021-10-11 08:37
Rxulti finns ännu ej i Sverige, men i USA är nästan ett generika till Rxulti godkänd.
https://medicaldialogues.in/news/industry/pharma/optimus-pharma-gets-tentative-usfda-approval-for-brexpiprazole-tablets-83012
Admin1
#5 Admin1 2019-04-30 18:50
Rxulti finns med som FASS-text, men finns ej på apoteken ännu. Gissar prisförhandlingar pågår.

https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20170302000108&docType=3&scrollPosition=408
Admin1
#4 Admin1 2018-08-01 12:05
Rxulti väntas finnas på apoteken i början av 2019.
wasp
#3 wasp 2018-06-09 13:52
Prisförhandlingarna ja och om den kommer under högkostnadsskyddet??? Ett generikapreparat säljs idag för mindre än 10% av originalets pris. Ta Risperdal som ett exempel 60 st 3mg tabletter kostade 1.380:- 60 st 3mg Risperidon Orion kostar 71:-. Det tar tid innan patentet löper ut, så samtliga nya preparat är kassakor! Forskningskostnaden får de nog tillbaka, se bara ovan, vad Janssen/Cilag tjänade.
Admin1
#2 Admin1 2018-06-07 17:05
Det kommer nog ta tid innan preparatet finns i Sverige. Prisförhandlingarna brukar ta ganska lång tid.
Admin1
#1 Admin1 2018-06-02 07:12
I USA är den godkänd för tilläggsbehandling vid depression. Studier tyder på att den kan ha effekt mot agitation vid Alzheimers.

Du har inte rätt att posta kommentarer