Cannabidiol (CBD) 1000 mg/dag gavs som tillägg till antipsykotika i en dubbelblind studie på 83 personer i 6 veckor.

Preparatet gav en måttlig minskning av psykossymptom och kunde ge effekt utöver antipsykotika.

Cannabidiol verkar inte via dopaminblockering och kan därför tänka sig ge extra effekt.

Biverkningarna var som för placebo.

Författarna anser att det är en helt ny sorts antipsykotika.

Läs mer hos Independent.

Läs Abstract hos The American Journal of Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-12-17 13:59
Det finns ett annat preparat evenamid, som verkar på natriumkanalerna som verkar kunna förstärka effekten av antipsykotika. Det är viktigt för att många behöver starkare effekt och ungefär 50 %. Sedan kanske man kan slippa Zyprexa genom att använda Abilify + natirumkanalantipsykotikat. Ett intressant preparat.
Admin1
#1 Admin1 2017-12-16 15:05
Det kan vara svårt att bevisa effekt för tilläggsbehandling, därför att symptomen är inte så kraftiga då. Effekten är lättast att bevisa när symptomen är kraftiga t.ex vid inläggning. Nyinsjuknade får oftast god effekt, men efter ett par år och psykoser så ökar behovet av effekt. Det är alltså då som cannabidiol kan vara intressant som tillägg och ge extra effekt.Om biverkningarna är som placebo är det ju extra intressant. För de som inte alls får effekt är det ju extra intressant, men där vet man inget om effekt, men vid sådana psykoser är inte dopamin förhöjt.

Du har inte rätt att posta kommentarer