Ingrezza

Ingrezza innehåller valbenazin, men max 1 % som får antipsykotika i Sverige har tardiv dyskinesi

En genomgång av studierna på Ingrezza mot tardiv dyskinesi visade att 15 % avbröt behandlingen under ett år p.g.a biverkningar.

För schizofreni var urinvägsinfektion, huvudvärk och trötthet vanligast och c:a 5-6 % vardera.

Ingrezza har nyligen godkänts i USA, som det första läkemedlet mot tardiv dyskinesi.

Läs mer hos MedPageToday

Obs! Tardiv dyskinesi är en mycket sällsynt biverkan (mindre än 0,01 %) för Clozapine/Leponex. 30 % i Sverige får Clozapine.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-01 15:00
Idag gäller det att tidigt fånga upp tecken på tardiv dyskinesi och då byta till Clozapine. Det går nog att förhindra de flesta fall då. Men tardiv dyskinesi är ovanligt och psykosregistret med 14000 patienter rapporterar bara 1 % av allvarliga biverkningar, så tardiv dyskinesi i Sverige borde finnas hos färre än 1 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer