Vraylar

I USA heter cariprazin Vraylar

Reagila finns som 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg hårda kapslar mot schizofreni hos vuxna.

Innehåller kariprazin, som binder sig primärt till dopamin D3- och D2-receptorer samt serotonin 5-HT1A-receptorer.

Förbättrar psykotiska symptom och vanliga biverkningar är akatisi och parkinsonism. 

Godkänd mot schizofreni i USA 2015.

Har liksom Abilify dopamineffekt 20-25 % av dopamin medan Abilify har 60 %.

Läs EU:s informationsblad.

Läs om godkännandet i PharmaTimes.

Läs artikel om kariprazin.

Det italienska företaget Recordati skall lansera Reagila i EU, men har ej dotterföretag i Sverige. Möjligen kan AstraZeneca marknadsföra Reagila i Sverige för Recordati har marknadsfört Seloken åt dem.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2017-11-14 16:48
Reagila är nu godkänd i USA för underhållsbehandling av schizofreni som ger färre psykoser. Antipsykotika har ju den effekten också. Reagila verkar via dopamin-2 och serotonin 5-HT1A partiell agonist. Sedan blockad av 5-HT2A, som minskar extrapyramidala biverkningar.

https://www.managedcaremag.com/news/fda-approves-vraylar-maintenance-treatment-schizophrenia
Admin1
#3 Admin1 2017-09-23 13:44
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har avslagit en ansökan om att Reagila skall godkännas mot negativa symptom, därför att ansökan var ofullständig.
https://www.investing.com/news/stock-market-news/fda-rejects-allergans-application-for-expanded-use-of-antipsychotic-med-vraylar-532058
Admin1
#2 Admin1 2017-08-10 10:18
FASS-texten finns nu för Reagila, men det står att preparatet ännu inte finns på apoteken.
http://www.fass.se/LIF/product?4&userType=2&nplId=20160305000045&docType=3
Admin1
#1 Admin1 2017-05-22 12:16
Om man inte tål Abilify, så kan Reagila var intressant att testa för dopamineffekten är mycket svagare. Sedan kan det vara bra att testa för de som nu använder Haldol. Reagila verkar också ha effekt mot negativa symptom.

En fördel med antipsykotika med dopamineffekt, som Abilify och Reagila är att det påstås att risken att förlora effekten är mindre på grund av dopaminstimulering. Idag förlorar 20-30 % sin antipsykotika effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer