Eftersom bara 25 % med schizofreni följer läkarens dosrekommendation av antipsykotika efter 2 år har depåinjektioner utvecklats för att förbättra medicineringen.

Xeplion depåinjektion (samma ämne som Invega) ger effekt i en månad är väldigt lik Risperdal Consta depåinjektion i effekt och biverkningar.

Nu kommer snart Trevicta depåinjektion med 3 månaders effekt, som innehåller samma ämne, som Xeplion.

En studie under 48 veckor har jämfört Xeplion och Trevicta.

Studien visade att båda preparaten är likvärdiga vad gäller symptom och återfall i psykos.

Biverkningar var vanliga hos båda och förekom hos 68 % med Trevicta. 

Läs mer om studien hos The Mental Elf.

Läs mer om Trevicta.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2021-11-24 08:14
Byannli verkar vara godkänd i EU nu, men har ej hittat officiella uppgifter.
https://marketresearchtelecast.com/europe-gives-green-light-to-first-long-acting-injectable-treatment-for-schizophrenia-in-adults/209554/
Admin1
#3 Admin1 2021-09-18 13:01
Snart kommer Invega Hafyera godkännas i EU, men här heter den Byannli.
https://www.massdevice.com/european-regulators-offer-positive-opinion-on-janssens-schizophrenia-treatment/
Admin1
#2 Admin1 2021-09-02 13:38
Trevicta med effekt i 6 månader är godkänd i USA. Den heter i USA Invega Hafyera Fördelen är förstås att chansen för medicinavbrott minskar med 6 månader. Det är 20 % som avbryter depåinjektioner dvs de kommer inte för att sin injektion.

https://www.biospace.com/article/janssen-wins-approval-for-long-acting-schizophrenia-medication/
Admin1
#1 Admin1 2016-05-27 18:34
Studien är egentligen feldesignad. Det tar 9 månader att få dosjämvikt med Trevicta och 3 månader med Xeplion. De skulle mätt efter 9 månader och sedan mätt i ett år helst. Man kan inte riktigt jämföra preparaten med detta designfel.

Du har inte rätt att posta kommentarer