tabletter

Rätt mycket Nygammalt över nya läkemedel mot schizofreni

En läsvärd artikel, som sammanfattar kortfattat resultaten från kliniska studier på nya läkemedel mot schizofreni.

Det gäller inte bara helt nya läkemedel utan också vitaminer och läkemedel, som tidigare använts mot andra sjukdomar än schizofreni t.ex antiinflammatoriska läkemedel och statiner.

Det är att den är så kortfattad, som gör artikeln så bra.

Läs mer hos MPR.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-05-01 18:43
Det finns ett problem när tester av nya läkemedel mot schizofreni skall göras. Ett är att helst skall rejäla symptom finnas för då brukar effekten bli större.

Ett annat problem är att även om ingen effekt påvisas kan det finnas en liten grupp, som får effekt. Om man skall testa en ny medicin som tillägg till antipsykotika, så kommer problemet att symptomen kan vara för små och då krävs väldigt stort antal patienter för att bevisa effekt. Så det är inte lätt inte.

Om man ser här så är det främst vanföreställningar och röster man vill bli kvitt, men när man mäter effekten av antipsykotika används PANSS-skalan, som mäter också 28 andra symptom. Lite skeptisk till detta också. Dessutom så när man bevisat effekt, så vet man inte hur stark effekten är mot hallucinationer och vanföreställningar för man är mest intresserad av totala summan och inte effekt på enskilda symptom. Detta är fel också.

Du har inte rätt att posta kommentarer