Molecular Psychiatry

Brist på glutamatstimulering i hjärnan har ansetts vara en viktig orsak för kognitiv nedsättning vid schizofreni. 

Eftersom det gjorts redan studier på läkemedel med glutamatstimulerande effekt vid schizofreni, så har forskare lagt ihop resultaten från 17 olika studier för att se om det verkar finnas någon effekt.

Resultatet blev att ingen effekt på kognitionen fanns varken för alla summerade studier eller om enskilda preparat med glutamateffekt, när de gavs som tillägg till antipsykotika.

Läs mer hos Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-06-18 15:06
Ja, det kan vara så. Metastudier är nog viktigast för psykologiska behandlingar och när man testar gamla läkemedel på ny sjukdom för då brukar det vara få patienter i studierna. När man testar nya läkemedel brukar det vara minst 200 personer per studie.
Geta
#4 Geta 2015-06-18 11:12
Så en metastudie kan vara flera sammanslagna pilotstudier.
Admin1
#3 Admin1 2015-06-17 20:07
En metastudie är när man slår i hop andra studier till en stor studie, så man får ett större patientmaterial och därmed säkrare slutsatser. Det är dyrt att göra stora studier annars och de kan kosta 100-tals miljoner var.

Pilotstudie har få patienter och ibland så få som 10 st och det ger osäkrare resultat.
Geta
#2 Geta 2015-06-17 19:50
Metastudie är väl en stor studie och pilotstudie en liten studie. Admin1 får förklara.
Ready
#1 Ready 2015-06-17 19:28
Vet inte om det kallas metastudie när man slår ihop och tolkar olika studier.

Du har inte rätt att posta kommentarer