kräkhämmande

  Zofran innehåller ondansetron.

En utvärdering har gjorts av tilläggsmediciner för att öka effekten, när antipsykotika ger otillräcklig effekt.

Två olika läkemedelsgrupper utvärderades: antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) typ Ipren samt 5-HT3 serotoninblockerare t.ex kräkhämmande medel, som Ondansetron.

NSAID gav minskning av positiva symptom, men negativa och totala symptom minskade ej.

Effekterna var små så det är knappt lönt att använda dessa läkemedel. Men fler studier krävs.

5-HT3- blockering minskade signifikant negativa symptom och totala symptom, vilket tyder på att det kan bli användbart mot negativa symptom.

Men fler studier krävs.

Läs mer hos MPR.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-08-10 17:43
Andra hävdar att NSAID har endast effekt vid inflammation och att man måste ta reda på om inflammation föreligger innan man ger NSAID vid psykossjukdomar. Läst att bara 50 % kan ha inflammation.

Du har inte rätt att posta kommentarer