Schizophreniaforum.org presenterar resultaten från tester av nya mediciner mot schizofreni.

Tyvärr har många preparat fallit bort på grund av otillräcklig effekt - en glycintransporthämmare, en kombination GABA agonist/dopaminantagonist, en alfa-7-nikotinreceptoragonist, en dopamin D1 agonist och en D2/D3 partiell agonist. Lovande effekt fanns dock hos några andra preparat i tidigare utveckling.

Preparatet IT-007 med effekt via serotonin, dopamin och glutamat hade effekt mot både positiva och vissa negativa symptom. Störde ej ämnesomsättningen eller gav extrapyramidala biverkningar.

Dopamin-serotoninstabiliseraren RP5063 gav signifikant effekt på positiva symptom jämfört med placebo. Depression, ångest och kognitiva symptom verkade minska samt inga besvärande biverkningar sågs.

Nikotin-alfa-7-agonisten enceniklin förbättrade kognitiva funktionen och minskade negativa symptom. Sluttestningar skall snart inledas.

En test av acetylsalicylsyra, minocyklin och pramipexol som tillägg till antipsykotika visade att enbart acetylsalicylsyra gav viss effekt, men enbart hos de som hade inflammation.

Minocyklin till de som fick otillräcklig effekt av Clozapine gav förbättring av ett negativt symptom, närminne, ångest/depression och nästan också positiva symptom.

Injektion av en dos av blodtrycksmedicinen nitroprussid, som tillägg till antipsykotika minskade positiva och negativa symptom inom 4 timmar och effekten varade i 4 veckor och vissa kognitiva symptom minskade också.

B-vitaminerna B12 och folsyra minskade negativa symptom, men bara hos personer med genetiska folsyra defekter.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2014-07-15 19:05
Inflammation kan vara mycket olika saker och i värsta fall celldöd. T.ex hudinflammation ger inte ärr, men ger klåda, röd och irriterad hud.

Hjärninflammation framkallad av virus kan vara farlig och dödlig, men sådan inflammation finns inte vid schizofreni vad man vet nu.

Allergi är en slags inflammation och vid pollenallergi ger man antihistaminer. Många antipsykotika är antihistaminer t.ex Clozapine, Zyprexa och Seroquel - preparat som man blir trött av.
Geta
#5 Geta 2014-07-14 20:03
Det är så jag tänker också.
Ready
#4 Ready 2014-07-14 20:00
Jag skulle kunna tänka mig att en inflammation skapar någon form av ärr på hjärnan.
Geta
#3 Geta 2014-07-14 19:39
Men de skador man redan har i hjärnan läks inte av antiinflammatoriska medel. De är nog irreversibla. De kan ha uppstått av inflammation.
Ready
#2 Ready 2014-07-14 19:34
Om schizofreni är en inflammation så borde väl effekten av acetylsalicylsyra vara avsevärd istället för att bara ge viss effekt?
Admin1
#1 Admin1 2014-07-14 17:59
Tycker att nitroprussid verkar intressantast och borde kunna bli ett alternativ till ECT när antipsykotiska effekten är usel. Nitroprussid ger ju inte minnesförluster som ECT kan ge utan verkar snarare tvärtom kunna förbättra kognitionen.

Du har inte rätt att posta kommentarer