Nature Drug Discovery har en artikel om bitopertin, som misslyckades i testerna för negativa symptom, men fabrikanten Roche skall testa om bitopertin kan förstärka effekten av antipsykotika vad gäller positiva symptom. Bitopertin kan teoretiskt göra detta via effekt på glutamat.

Så här skriver de om andra preparat på gång:

Ökande kolinerg signalering har förutsättningar för att minska kognitiva och negativa symptom, och α7 nikotinacetylkolinreceptor co-agonister från AbbVie (ABT-126) och Envivo (EVP-6124) är i fas II och III-studier, respektive (i första hand mot kognitiva symtom men negativa symtom skall bedömas).

En annan verkningsmekanism har Envivo som testar sin fosfodiesteras 10 (PDE10) inhibitor EVP-6308, som kan korrigera dopaminerg signalering i de basala ganglierna, i fas I-studier.

Antibiotikat minocyklin växer fram som en attraktiv kandidat efter att avsevärt förbättra negativa symptom i mindre fas II-studier.

Läs artikeln i Nature (registrering krävs).

Du har inte rätt att posta kommentarer